ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสระพระ

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.145.11.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,321,529

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด เทศบาลตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 
     
เทศบาลตำบลสระพระ ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2559 
     
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด เทศบาลตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จ.นครราชสีมา 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
หนังสือราชการของท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือราชการของท้องถิ่นนครราชสีมา  


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระพระ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระพระ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2554  

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๑๐๑  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ  ตามข้อ ๑๐๐  โดยเปิดเผย ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระพระ  เพื่อให้ประชาชนทราบ

          บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลสระพระ  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ  ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๕๔  เสร็จเรียบร้อยแล้ว

           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                       ประกาศ   ณ  วันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

 

                                                                        ธนานนท์  ชูชื่น

                                                                 (นายธนานนท์   ชูชื่น)

                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพระ


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสมาชิก อบต. ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดระยอง
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสมาชิก อบต. ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดระยอง  

โครงการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสระพระ ร่วมกับ นายอำเภอพระทองคำ ผู้อำนวยการ รพ.พระทองคำ ฯ วันที่ 5 มีนาคม 2558
โครงการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสระพระ ร่วมกับ นายอำเภอพระทองคำ ผู้อำนวยการ รพ.พระทองคำ ฯ วันที่ 5 มีนาคม 2558  

กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 30 กันยายน 2559 
เทศบาลตำบลสระพระ
หมู่ที่ 1 อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220
Tel : 0-4433-7300  Fax : 0-4433-7300
Email : catwaeter@thaimail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.